СМДЛ Левски
телефон: 0887950645

ЦЕНОРАЗПИС

КЛИЕНТСКА КАРТА

Цена
ПКК (8 параметъра) 2.00 лв.
ПКК + ДКК (апаратно) 3.00 лв.
ДКК и морфология на еритроцитите 4.00 лв.
Морфология на еритроцити в кръв 4.00 лв.
изработване на препарат за ДКК 2.50 лв.
ПКК и ДКК микроскопски 5.50 лв.
Таласемия-HbA,HbA2,HbF - HPLC 27.00 лв.
Глюкоза 1.50 лв.
Белтък количество в урина 3.00 лв.
Холинестераза 3.00 лв.
Кръвно-захарен профил 3.50 лв.
Креатинин 1.50 лв.
Урея 1.50 лв.
Билирубин - общ 1.50 лв.
Билирубин - директен 1.50 лв.
Общ белтък 1.50 лв.
Албумин 1.50 лв.
Холестерол 1.50 лв.
Холестерол - HDL 2.50 лв.
Холестерол - LDL 2.50 лв.
Триглицериди 1.50 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) 9.00 лв.
Пикочна киселина 1.50 лв.
АСАТ (GOT) 1.50 лв.
АЛАТ (GPT) 1.50 лв.
Креатинкиназа (КК) 2.00 лв.
ГГТ 2.00 лв.
Алкална фосфатаза 2.00 лв.
Алфа амилаза 2.00 лв.
Амилаза в урината 2.00 лв.
Липаза 2.00 лв.
Натрий 2.00 лв.
Калий 2.00 лв.
Калций 2.00 лв.
Фосфати 2.00 лв.
Желязо 2.00 лв.
сЖСК 2.00 лв.
Хлориди 2.00 лв.
Магнезий (Mg) 2.00 лв.
LDH (лактатдехидрогеназа) 3.00 лв.
Фосфор в урината 2.00 лв.
Йонизиран калций (Ca ++) 3.00 лв.
Калций в урината 2.00 лв.
ОГТТ/обременяване с глюкоза/ 4.00 лв.
Магнезий в урина 2.00 лв.
Калий в урина 2.00 лв.
Липиден статус + Хиперсензитивен CRP 10.00 лв.
Урина - 10 показателя 1.50 лв.
Тест за Марихуана 8.00 лв.
Тест за Морфин 8.00 лв.
Тест за Хероин 8.00 лв.
Комбиниран тест за наркотици 25.00 лв.
Тест за MDMA 8.00 лв.
Тест за кокаин 8.00 лв.
Тест за амфетамин 8.00 лв.
Тест за кодеин 8.00 лв.
Време на кървене 1.00 лв.
Време на съсирване 1.00 лв.
Протромбинов комплекс 3.50 лв.
APTT 3.50 лв.
Фибриноген 3.50 лв.
D-Dimer 15.00 лв.
Фекална маса за хелминти и протозои 7.50 лв.
Перианален секрет 6.00 лв.
Микр. изсл. за: трихомонас вагиналис 8.50 лв.
Ехинококоза РПХА 15.00 лв.
Токсоплазмоза - IgG ECLIA 15.00 лв.
Трихинелоза РПХА - IgG 15.00 лв.
Малария 17.00 лв.
Токсоплазмоза Ig M + Токсоплазмоза Ig G 25.00 лв.
CRP-хиперсензитивен 7.00 лв.
С реактивен протеин 5.00 лв.
RPR - Васерман 5.00 лв.
AST - Антистрептолизинов титър 5.00 лв.
Waaler Rose (RF) 5.00 лв.
Paul-Bunnell (инф. мононуклеоза) 5.00 лв.
Сифилис CLIA 6.00 лв.
TSH 9.00 лв.
fT4 9.00 лв.
fT3 9.00 лв.
TAT 11.00 лв.
Anti - TPO (MAT) 11.00 лв.
Паратхормон 15.00 лв.
FSH 10.00 лв.
LH (Лутеинизиращ хормон) 10.00 лв.
Прогестерон 10.00 лв.
Естрадиол (E2) 10.00 лв.
Тестостерон 10.00 лв.
Пролактин 10.00 лв.
Кортизол 12.00 лв.
Инсулин 12.00 лв.
FT4+TSH+ FT3 21.00 лв.
TAT+MAT 20.00 лв.
FT4 + TSH + Prolactin 25.00 лв.
LH+FSH+Estradiol 27.00 лв.
LH + FSH +Prolactin+ Estradiol/E2/ 36.00 лв.
LH+Progesteron + Estradiol 27.00 лв.
LH+FSH+E2+Prolactin 36.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testo. 45.00 лв.
FT4+TSH+TAT+MAT+Prolactin 42.00 лв.
FT4 + TSH 15.00 лв.
FT4 + FT3 15.00 лв.
total Бета ЧХГ 10.00 лв.
CEA 12.00 лв.
free PSA 10.00 лв.
total PSA 10.00 лв.
tPSA + fPSA 18.00 лв.
CA-15-3 12.00 лв.
CA-19-9 12.00 лв.
СА-15.3 и СА-125 20.00 лв.
CA-125 12.00 лв.
Алфа фетопротеин (AFP) 12.00 лв.
Бета - хорионгонадотропин 12.00 лв.
CEA + AFP 20.00 лв.
Vit D /25 OH Vit D тотал/ 17.00 лв.
ROMA 65.00 лв.
Тиреоглобулин (hTG) 22.00 лв.
Анализ на семенна течност/спермограма/ 30.00 лв.
Влаг. секрет + АБ 12.00 лв.
Влаг. чистота 10.00 лв.
Уретрален секрет + АБ 12.00 лв.
Уретрален секрет + 2АБ 15.00 лв.
Еякулат + АБ 12.00 лв.
Носен секрет + АБ 12.00 лв.
Ушен секрет + АБ 12.00 лв.
Друг секрет 12.00 лв.
Ушен секрет + 2АБ 15.00 лв.
Влаг. секрет + 2АБ 15.00 лв.
Носен секрет + 2АБ 15.00 лв.
Ректален секрет 8.00 лв.
МБ на урина и АБ 12.00 лв.
Ранев материал и гной и АБ 12.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и АБ 12.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и 2 АБ 15.00 лв.
Хемокултура 15.00 лв.
Клостридиум дифициле - антиген / от фецес 12.00 лв.
Очен секрет и АБ 12.00 лв.
Простатен секрет и АБ 12.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgG 15.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM 15.00 лв.
Цитомегаловирус IgM 15.00 лв.
Цитомегаловирус IgG 15.00 лв.
Хеликобактер пилори - Ag - колич. фек. тест- CLIA 22.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG - ELISA 15.00 лв.
Анти HIV 1/2 антитела ( ECLIA) 8.00 лв.
Анти HAV total 15.00 лв.
Хепатит B (HBeAg) 15.00 лв.
Хепатит B (anti - HBeAg) 15.00 лв.
Анти HBsAg 15.00 лв.
Хепатит B (HBsAg) по ECLIA 8.00 лв.
Хепатит C ( anti HCV) по ECLIA 12.00 лв.
Хепатит B - анти- HB cor IgM 18.00 лв.
Анти Hb cor Ig G тотал 20.00 лв.
Хепатит В HBsAg+Хепатит С/HCV/+СПИН/HIV/ 25.00 лв.
Хепатит В /HBsAg/ + Anti HBsAg + СПИН /HIV/ 27.00 лв.
Микоплазма хоминис 15.00 лв.
Микоплазма антибиограма 4.00 лв.
Токсоплазмоза IgM - ECLIA 15.00 лв.
Токсоплазмоза IgG - ECLIA 12.00 лв.
Хламидия Трахоматис IgM-ELISA 12.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig А /метод CLIA/ 10.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод CLIA/ 10.00 лв.
Хламидия Трахоматис - ДНК /от цервикален секрет/ 30.00 лв.
Ротавирус -антиген - фекална проба 8.00 лв.
Лаймска болест 18.00 лв.
Хеликобактер пилори -антиген + Хел. пилори-АТ IgG 29.00 лв.
Микоплазма урогенитална 15.00 лв.
Хламидия IgA+ Хламидия IgG 18.00 лв.
Туберколоза IgG - ELISA 15.00 лв.
HIV+Wasserman+HBsAg+HCV 30.00 лв.
Хепатит В/HbsAg/ + ХепатитС /HCV/. 18.00 лв.
Хепатит В/HbsAg / и СПИН /HIV/ 15.00 лв.
Ротавирус/Аденовирус 8.00 лв.
Кръвна група и Rh фактор 8.00 лв.
Алоеритроантитела с индиректен Coombs 25.00 лв.
Директен тест на Coombs 15.00 лв.
Опр. на A1 и A2 антиген 3.00 лв.
Пълна профилактика 25.00 лв.
Стандартна профилактика 18.00 лв.
Липиден статус 6.00 лв.
Желязо+ЖСК 3.00 лв.
Детска градина 11.00 лв.
Здравна книжка 11.00 лв.
Такса за вземане на биол. м-л 2.50 лв.
Край