Видове изследвания и цени

Хематология
Продукт Цена
ПКК (8 параметъра) 2.50 лв.
ПКК (19 параметъра) 2.50 лв.
ПКК + ДКК (апаратно) 4.00 лв.
ДКК 5.00 лв.
Морфология на еритроцити в кръв 5.00 лв.
СУЕ 1.50 лв.
Ретикулоцити 10.00 лв.
Еозонофили от назален секрет 10.00 лв.
LE клетки 10.00 лв.
изработване на препарат за ДКК 3.00 лв.
ПКК и ДКК микроскопски 7.00 лв.
ДКК  микроскопско изследване 5.00 лв.
Таласемия-HbA1,HbA2,HbF 30.00 лв.
Хемоглобинови фракции/електрофореза/ 30.00 лв.
Биохимия
Продукт Цена
Глюкоза 2.00 лв.
Белтък количество в урина 4.00 лв.
Холинестераза 4.00 лв.
Кръвно-захарен профил 4.50 лв.
Креатинин 2.00 лв.
Урея 2.00 лв.
Билирубин - общ 2.00 лв.
Билирубин - директен 2.00 лв.
Общ белтък 2.00 лв.
Албумин 2.00 лв.
Холестерол 2.00 лв.
Холестерол - HDL 3.00 лв.
Холестерол - LDL 3.00 лв.
Триглицериди 2.50 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) 12.00 лв.
Пикочна киселина 2.00 лв.
АСАТ (GOT) 2.50 лв.
АЛАТ (GPT) 2.50 лв.
Креатинкиназа (КК) 3.00 лв.
ГГТ 2.50 лв.
Алкална фосфатаза 2.50 лв.
Алфа амилаза 2.50 лв.
Амилаза в урината 2.50 лв.
Липаза 4.00 лв.
Натрий 3.00 лв.
Калий 3.00 лв.
Калций 2.50 лв.
Фосфати 2.50 лв.
Желязо 2.50 лв.
сЖСК(UIBC) 2.50 лв.
Хлориди 3.00 лв.
Магнезий (Mg) 4.50 лв.
LDH (лактатдехидрогеназа) 4.00 лв.
Фосфор в урината 2.50 лв.
Йонизиран калций (Ca ++) 3.50 лв.
Калций в урината 2.50 лв.
CK - MB 5.00 лв.
натрий и калий 4.50 лв.
ОГТТ/обременяване с глюкоза/ 5.00 лв.
Магнезий  в урина 5.00 лв.
Калий в урина 5.00 лв.
Урeя и креатинин 3.00 лв.
Чернодробна функция 8.00 лв.
Протеинограма 30.00 лв.
Феритин 20.00 лв.
Желязо+сЖСК(UIBC)+тЖСК(TIBC) 7.00 лв.
Урини
Продукт Цена
Урина - 10 показателя 2.00 лв.
Седимент 2.00 лв.
Окултни кръвоизливи 5.00 лв.
Тест за марихуана 10.00 лв.
Тест за морфин 10.00 лв.
Тест за Хероин 10.00 лв.
Комбиниран тест за наркотици 30.00 лв.
Определяне на наркотици в урината 30.00 лв.
Коагулация
Продукт Цена
Време на кървене 1.50 лв.
Време на съсирване 1.50 лв.
INR 0.00 лв.
Протромбинов комплекс 4.00 лв.
APTT 4.00 лв.
Фибриноген 4.00 лв.
D-Dimer 17.00 лв.
Паразитология
Продукт Цена
Фекална маса за хелминти и протозои 9.00 лв.
Перианален секрет 7.00 лв.
Тест за  трихомонас вагиналис 15.00 лв.
Токсоплазмоза  - IgG  ECLIA 17.00 лв.
Трихинелоза  Ig G   - РПХА 17.00 лв.
Ларва мигренс Ig G  ELISA 35.00 лв.
Ехинокококоза Ig G 25.00 лв.
Изследване за паразити в телесни течности 20.00 лв.
Токсоплазмоза IgM ECLIA 17.00 лв.
Серология
Продукт Цена
CRP-хиперсензитивен 9.00 лв.
CRP 6.00 лв.
С реактивен протеин 6.00 лв.
RPR - Васерман 6.00 лв.
AST - Антистрептолизинов титър 6.00 лв.
Waaler Rose (RF) 6.00 лв.
Paul-Bunnell (инф. мононуклеоза) 6.00 лв.
Хормони
Продукт Цена
TSH 12.00 лв.
fT4 12.00 лв.
fT3 12.00 лв.
TAT 16.00 лв.
Anti - TPO (MAT) 15.00 лв.
Паратхормон 20.00 лв.
FSH 13.00 лв.
LH (Лутеинизиращ хормон) 13.00 лв.
Прогестерон 13.00 лв.
Естрадиол (E2) 13.00 лв.
Тестостерон 13.00 лв.
Пролактин 13.00 лв.
Кортизол 16.00 лв.
Инсулин 15.00 лв.
FT4+TSH+ FT3 22.00 лв.
ТАТ и МАТ 22.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol 45.00 лв.
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testo. 55.00 лв.
FT3+FT4+TSH 23.00 лв.
total Бета ЧХГ 15.00 лв.
Ренин 45.00 лв.
HOMA - index 0.00 лв.
HOMA - IR 25.00 лв.
Туморни маркери
Продукт Цена
CEA 13.00 лв.
free PSA 12.00 лв.
total PSA 12.00 лв.
PSA.. 12.00 лв.
CA-15-3 15.00 лв.
CA-19-9 15.00 лв.
CA-125 15.00 лв.
Алфа фетопротеин (AFP) 15.00 лв.
Бета - хорионгонадотропин 15.00 лв.
PSA.freePSA,Ratio 25.00 лв.
Имунология
Продукт Цена
Алфа1 антитрипсин 22.00 лв.
ANA - скрининг 25.00 лв.
Алфа2 макроглобулин 22.00 лв.
Алфа1 гликопротеин 22.00 лв.
Антимитохондриални антитела - АМА 30.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgM 22.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgG 22.00 лв.
Антигладкомускулни антитела - АГМА 30.00 лв.
Анти-кардиолипин IgM 30.00 лв.
Анти RNP антитела 45.00 лв.
Анти-кардиолипин IgG 30.00 лв.
Анти-двойноверижни ДНК 45.00 лв.
Опр.на C4 комп. на комплимента 8.00 лв.
Опр. на C3 комп. на комплимента 8.00 лв.
Опр.на общи IgА 8.00 лв.
Опр. на общи IgG 8.00 лв.
Опр. на общи IgМ 8.00 лв.
ANA профил 125.00 лв.
Aнти-ССР / анти цикличен цитрулинов пептид/ 25.00 лв.
SS-A(RO) 25.00 лв.
SS-B(LA) 30.00 лв.
Определяне на Ig Е 17.00 лв.
cANCA / anti - PR3/ антинеутр. АТ с цитоплаз. натр 25.00 лв.
pANCA - MPO/ антинеутр. АТс перинукл.фл. натр. 25.00 лв.
ACA IgM 25.00 лв.
ACA IgG 25.00 лв.
Анти-Sm 45.00 лв.
Анти тела с/у Scl-70 Ag 22.00 лв.
Jo - 1 25.00 лв.
TSH - рецепторни АТ 45.00 лв.
Анти глиадинови АТ IgG 65.00 лв.
Анти-овариални антитела 25.00 лв.
Анти-спермални антитела 49.00 лв.
MPO/pANCA/ 25.00 лв.
PR3/cANCA/ 25.00 лв.
ANCA профил 40.00 лв.
Анти GAD антитела/ антитела към глутамик ацид дека 60.00 лв.
Високоспециализирани изследвания
Продукт Цена
Остеокалцин 18.50 лв.
Beta - CrossLaps 18.50 лв.
HLA - B27 40.00 лв.
Бъбречни и други конкременти 10.00 лв.
Фолиева киселина 19.50 лв.
Витамин B12 24.50 лв.
Трансферин 20.00 лв.
Лек. к-ция на Валпроева к-на 20.00 лв.
Микроалбуминурия (U-ALBUMIN) 9.00 лв.
Тропонин T 12.00 лв.
Инхибин  - B 47.00 лв.
Хомоцистеин 39.00 лв.
Прокалцитонин 35.00 лв.
ROMA 82.00 лв.
Тиреоглобулин (hTG) 25.00 лв.
Анализ на семенна течност/спермограма/ 35.00 лв.
Vit D/25 OHVit D тотал/ 28.00 лв.
Антиацетилхолинови антитела / anti AChR Ig G/ 40.00 лв.
Микробиология
Продукт Цена
Влаг. секрет + АБ 15.00 лв.
Уретрален секрет + АБ 15.00 лв.
Еякулат + АБ 15.00 лв.
Носен секрет + АБ 15.00 лв.
Ушен секрет + АБ 15.00 лв.
Друг секрет 15.00 лв.
МБ диагностика на автоматизирана система Кристал 25.00 лв.
АБ - Гърло/нос/храчка 0.00 лв.
АБ - Урина 0.00 лв.
АБ - Генитална система 0.00 лв.
АБ - Чревни микроорганизми 0.00 лв.
АБ - Рани 0.00 лв.
АБ - Бременни 0.00 лв.
АБ - Pseudomonas aeruginosa 0.00 лв.
АБ Микоплазма 0.00 лв.
Ректален секрет 8.00 лв.
Носен/гърлен секрет и АБ 15.00 лв.
МБ на урина и АБ 15.00 лв.
МБ на секрет от пол.с-ма и АБ 15.00 лв.
Ранев материал и гной и АБ 15.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и АБ 15.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и 2 АБ 15.00 лв.
АБ с 6 антибиотични диска 6.00 лв.
Хемокултура 15.00 лв.
Клостридиум дифициле - антиген / от фецес 15.00 лв.
МБ изследване на очен секрет и АБ 15.00 лв.
Простатен секрет и АБ 15.00 лв.
Микроскопско изследване на материал от ген. с-ма 15.00 лв.
Бърз тест за стрептококи гр. "А"от секрет 10.00 лв.
Имунологигна диагностика на инфекциозните болести
Продукт Цена
Мононуклеоза (EBV) IgG 18.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM 18.00 лв.
Цитомегаловирус IgM 18.00 лв.
Цитомегаловирус IgG 18.00 лв.
Хеликобактер пилори - Ag - колич.  фек. тест- CLIA 27.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG - CLIA 17.00 лв.
HIV  антитела по ECLIA 10.00 лв.
Анти HAV total 17.00 лв.
Хепатит B (HBeAg) 17.00 лв.
Хепатит B (anti - HBeAg) 17.00 лв.
Анти HBsAg 17.00 лв.
Хепатит C ( anti HCV) по ECLIA 17.00 лв.
Хепатит B - анти- HB cor IgM 17.00 лв.
Анти Hb cor Ig G тотал 25.00 лв.
Хепатит D /антиHDV/ 25.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит А (HAV) 17.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA 17.00 лв.
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA 17.00 лв.
Хепатит В HBsAg+Хепатит С/HCV/+СПИН/HIV/ 45.00 лв.
Хепатит B /HBV/ ДНК количествен 170.00 лв.
Хепатит С /HCV/ РНК - количествен 220.00 лв.
Токсоплазмоза IgM - ECLIA 17.00 лв.
Лаймска болест IgG/IgM - ELISA 25.00 лв.
Токсоплазмоза IgG - ECLIA 17.00 лв.
Хламидия  Трахоматис IgM-ELISA 17.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig А /метод  CLIA/ 17.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод  CLIA/ 17.00 лв.
Хламидия Трахоматис - ДНК  /от цервикален секрет/ 35.00 лв.
Chlamydia Pneumoniae IgM 25.00 лв.
Хламидия пнеумоние Ig M 35.00 лв.
Рубеола IgG 25.00 лв.
Рубеола IgM 25.00 лв.
Морбили IgM 30.00 лв.
Морбили IgG 30.00 лв.
Варицела  зостер вирус IgM/IgG 52.00 лв.
Серологично изследване на паротит 30.00 лв.
Ротавирус -антиген - фекална проба 10.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM 25.00 лв.
Херпес симплекс тип 1 IgG 25.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM/IgG 45.00 лв.
Херпес зостер IgM 27.00 лв.
Херпес зостер IgG 27.00 лв.
Херпес зостер IgM/IgG 49.00 лв.
Аденовирус IgM 25.00 лв.
Респираторно-сенцитиален вирус RSV IgM 25.00 лв.
Ку треска - Coxiella burnetii Ig G 40.00 лв.
Марсилска треска IgM 45.00 лв.
Марсилска треска Ig G 45.00 лв.
ХТБС 45.00 лв.
Коклюш B. pertussis PCR 45.00 лв.
Листериоза 30.00 лв.
Лептоспироза 30.00 лв.
Бруцелоза 30.00 лв.
Лаймска болест 25.00 лв.
Микоплазма урогенитална 22.00 лв.
Хеликобактер пилори Ag+Хеликобактер пилори IgG 45.00 лв.
Хламидия IgA+ Хламидия IgG 30.00 лв.
Туберколоза IgG - ELISA 17.00 лв.
T-SPOT.TB ТЕСТ 145.00 лв.
Кримска хеморагична треска ELISA 45.00 лв.
HIV+Wasserman+HBsAg+HCV 45.00 лв.
Коклюш /Bordetella pertussis/ IgM 25.00 лв.
Ротавирус/Аденовирус 10.00 лв.
Херпес симплекс тип ІІ Ig M/ Ig G 35.00 лв.
Хепатит Е (anti - HEV  IgM ) 22.50 лв.
Хепатит Е (anti - HEV  IgG) 22.50 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод  CLIA/ 17.00 лв.
Микоплазма пнеумоние IgM 30.00 лв.
Микоплазма пнеумоние IgG 40.00 лв.
Имуно-хематология
Продукт Цена
Кръвна група и Rh фактор 10.00 лв.
Титър на имунните анти-А и анти-B Ат. 14.00 лв.
Специфичност и титър на еритроантитела 20.00 лв.
Диференциран директен тест на Coombs 10.00 лв.
Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген 25.00 лв.
Алоеритроантитела с индиректен Coombs 27.00 лв.
Директен тест на Coombs 18.00 лв.
Определяне на слаб D А с индиректен тест на Coombs 27.00 лв.
Опр. на A1 и A2 антиген 3.50 лв.
Кръвни групи с-ма AB0 и Rh 7.00 лв.
Патология
Продукт Цена
Патоморф. изсл. на гинек. намазка 10.00 лв.
Хистологично изследване 30.00 лв.
Профили
Продукт Цена
Пълна профилактика 30.00 лв.
Стандартна профилактика 22.00 лв.
Чернодробна функция - разширен 20.00 лв.
Черен дроб - хепатит 59.00 лв.
Бъбречна функция - разширен 25.00 лв.
Бъбречна функция 10.00 лв.
Хипертония 15.00 лв.
Кардио 16.00 лв.
Предоперативен минимум 27.00 лв.
Аборт 16.00 лв.
Предоперативен минимум - разширен 45.00 лв.
Бременност - контрол 13.00 лв.
Диабет - контрол 25.00 лв.
Чернодробни ензими 6.00 лв.
Липиден статус 7.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM+IgG 30.00 лв.
Цитомегаловирус IgG + IgM 30.00 лв.
Таласемия (HbA2)+ПКК+Морфология на Er 40.00 лв.
Желязо+ЖСК 5.00 лв.
Холестерол профил 7.00 лв.
Остеокалцин+BetaCrossLaps 32.00 лв.
Аборт - разширен 28.00 лв.
Детска градина 13.00 лв.
Общ белтък + Албумин 4.50 лв.
Билирубин общ и директен 3.50 лв.
Здравна книжка 13.00 лв.
Други
Продукт Цена
Такса за вземане на биол. м-л 2.50 лв.
Куриерска услуга 10.00 лв.
Домашно посещение 10.00 лв.
Домашно посещение-профили 20.00 лв.
обработка на биологичен материал 3.00 лв.
сертификат на български език 5.00 лв.
Лаборатории партньори
Продукт Цена
Токсоплaзмоза - IgM ECLIA 17.00 лв.
Соматотропен хормон 21.00 лв.
С пептид 15.00 лв.
Свободен тестостерон 30.00 лв.
Анти мюлеров хормон /АМХ/ 50.00 лв.
17-алфа -OH прогестерон 22.00 лв.
4-androstendion 19.00 лв.
DHEA-S 19.00 лв.
Ренин в плазма 35.00 лв.
HE - 4 68.00 лв.
CA 72-4 20.00 лв.
Cyfra 21-1 22.00 лв.
Бета 2 микроглобулин 28.00 лв.
NSE- невронспецифична енолаза 19.00 лв.
SCC 28.00 лв.
Анти фосфолипидни антитела 60.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM 25.00 лв.
Chlamidia psithaci / Орнитоза / 45.00 лв.
Паротит/Mumps IgM/ 30.00 лв.
Лабораторни консумативи
Продукт Цена
Тампони с дървена дръжка 0.50 лв.
Тампони с транспортна среда 0.80 лв.
Съдчета за фекална маса 0.50 лв.
Стерилни чаши за урина 0.50 лв.
Вакумтейнери 0.40 лв.
Игли за вакумтейнери 0.40 лв.
ДНК и РНК - Диагностика
Продукт Цена
Изследване на ДНК - Хламидия 35.00 лв.
Изследване на ДНК HPV ( 6 ,11,16,18 ) 70.00 лв.
Изследване на ДНК-Микoплазма,Уреаплазма,Хламидия 60.00 лв.
Изследване на ДНК  HPV - 16, 18 50.00 лв.
Изследване на ДНК  HPV - 6, 11 50.00 лв.
DNAHPV гeнотипиране (високорискови типове) 85.00 лв.